×
ŞARTLAR VE KURALLAR

 

1.KAYIT VE KATILIMŞARTLARI

 

    1.UYGUNLUK

Bireysel veya takım halinde, Kayseri Yarı Maratonu’na kayıt olan kişiler işbu sözleşmeye konu olan

Kayıt işlemi ni gerçekleştirerek Katılım Şartlarını kabul ve beyan

Etmektedir ler. Bu bağlamda:

1.1 22 Eylül 2006 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve profesyonel

koşucular 10.193m ve Yarı Maratona katılabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda, sağlık raporu talep edebilir.

1.2 Yukarıdaki yaş sınırı, Organizatör tarafından özel izin verilerek katılım hakkı elde eden,

Tekerlek li sandalye kullanarak yarışacak katılımcılar için de geçerlidir.

1.3 Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na

Katılmalar ına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu tutulamaz.

1.4 Etkinlik katılım hakkını gösterir; bilet ve veya kayıt, katılımcı gerçek kişi başına birden

Fazla olamaz.

1.5 Organizatör, Katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik

Bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir.

Organizatör’ ün bu durumda katılımcıyı diskalifiye etme ve alana almama hakkı

Saklı dır.

1.6 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt ve veya bilet satış tarihlerinde, iptal ve iade koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böylesi durumlar da; katılımcılara, www.kayseriyarimaratonu.com sayfasından bilgi verilecektir.

1.7 Özel Kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www.kayseriyarimaratonu.com ‘da zamanında duyurulacak şekilde, bir minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar. Organizatör, belirlenen minimum katılımcı sayısının altında kalınması halinde Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu iptal etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilecektir.

1.8 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır.

Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.

 

2.KAYIT VE KATILIM

 

2.1 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.kayseriyarimaratonu.com adresine başvurulur.

Bilet/Kayıt belgesinde bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri katılımcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılmasında kullanılacaktır.

2.2 Aşağıda bulunan veriler , www.kayseriyarimaratonu.com ’da yer alan katılımcı listelerinde ve sonuçlarda maksimum 5 yıl süre ile yayınlanacaktır:

Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (belirtilmişse).

Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.kayseriyarimaratonu.com ‘da duyurulacaktır.

2.3 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.

2.4 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten çekilebilir.

Etkinlikten çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

3.KAYIT VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

3.1 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılım, www.kayseriyarimaratonu.com adresinden,

Kredi kartı veya banka kartı kullanılarak tahsil edilecek katılım ücreti ile sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra, Kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeleriniz, yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış mesafelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılamamanız durumunda, hiçbir sebeple katılım bedeli geri ödenmez. Katılımcı; ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım

Şartlarını temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.

3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi(İlgili yıla ait bilet satışının başladığı tarihten, satışların kapatıldığı tarihe) sırasında katılım bedelini herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılan katılımcının hiçbir sebep ile katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır.

Organizatörün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.

3.4 Katılım bedelinin yegâne karşılığı Göğüs Numarası, Süre Ölçüm Çipi ve Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu’na katılım hakkıdır.

3.5 Yarışın birincisi ve diğer başarı derecelerine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar organizatöründür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatörün, Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.

3.6 Ödül kazanan katılımcı, Organizatörün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim

Zamanın da belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün) içinde

Ödülü nü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif kazanan belirleme hakkını saklı tutar.

3.7. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na katılım sağlayan ve ödüle hak kazanan yabancı katılımcılar yalnızca "Yarı Maraton Genel Klasman" ödüllerinden yararlanabilecektir.   

 

4.ORGANİZATÖRÜNKATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

 

4.1 Organizatör Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.kayseriyarimaratonu.com ‘da yayınlanacaktır.

4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın,

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu’na bağlantılı olarak sunulan imkânları değiştirme hakkını saklı tutar.

Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.

4.3 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle,

Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde;

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda etkinlik öncesinde ya da Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi,

Centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya Da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin

Göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu’na kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

 4.4 Katılımcı organizatörünyarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler ( Ruzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dâhl ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel,

Kaçınılmaz can kaybı, yarış güzer gahı koşulları veya Organizatörün kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizatörün, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini kabul eder.

4.4 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle,

Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde;

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda etkinlik öncesinde ya da Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile

 İlintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya

 Da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu’na kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

4.5 Katılımcı Organizatörün yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler (Ruzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış guzergah’ı koşulları veya Organizatörün kontrolünün ötesinde ya

Da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizatörün, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini kabul eder.

 

5.HAKLARIN VERİLMESİ

 

5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar,  Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu’nda ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.

5.2 Organizatör; Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve

 ışitsel donelerı, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve ışitsel dönelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel döneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Uluslararası  Kayseri

Yarı Maratonu’nda bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım

Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel döneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Kayseri Yarı Maratonu’na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.

5.3 Organizatörün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerinizi, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul edersiniz.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİNTOPLANMASI VE KORUNMASI

 

6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı isminizle bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.

6.2 Organizatör’ün Global ölçekteki çalışmaları dolayısıyla; kişisel verilerinizi, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülkeniz dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı amaçlar için, gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun tamamlanmasından sonraki

5 yıllık süreyi de kapsamaktadır.

6.3 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili makul Promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir. Kazanmaları ve/veya dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, Soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla Promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.

6.4 Organizatör ve yüklenicileri, katılımcılarla Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu veya diğer ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcının herhangi bir anda bu Kişisel

Verilerin tamamen ya da kısmen değiştirilmesini, anonimleştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini, değiştirilmesini ve/veya anonimleştirilmesini sağlayacaktır.

 

7.SON HÜKÜMLER

 

7.1 Yarış Startı verildikten sonra gecikmeli katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Çip, koşu göğüs numarasının kaybedilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.

7.2 Katılımcı herhangi bir sebeple ve herhangi bir yetkili tarafından diskalifiye edilirse,

Organizatörün bu durumu yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.3 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel Kondisyonunu belirleyerek katılım kararı verir.

Organizatör, Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.

7.4 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler katılımcının sorumluluğundadır ve

Organizatörü bağlamaz. Bir katılımcının; Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili eylemleri yerine getirirken, kendini sakatlaması halinde, Organizatör sorumlu değildir. Organizatör; gerekli gördüğü hallerde, katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda katılımcıya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar, Organizatörün sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından karşılanır.

7.5 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatörün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.

7.6 Organizatörün ve Yarış Personeli üyelerinin talimatlarına uymak zorunludur. Uluslararası Kayseri

Yarı Maratonu’nun düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’ndan yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımınızla birlikte; siz ve sizle ilgili tüm nedenler; hiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Organizatörün, Yarış Personelinin ya da işbirliği ortaklarının, eğer yaralanırsanız; hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit edersiniz. Sizden kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatörün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.

7.7 Organizatör yarış ile alakalı mesafe farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu

şekildenevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir.

Katılımcı, kendi ve diğer herkesin iyiliği için Organizatörün yarışma ve güvenlik kurallarına uymayı kabul eder. Organizatör veya onun Yarış Personeli herhangi bir anda ilgilinin katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu alanında park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak

Katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.

7.8 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili tüm resmi Prosedürleri; sadece yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.

7.9 Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili tüm resmi kurumlarda gelebilecek ek lisans bedelleri ve/veya Sporcu Sigorta Bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dâhil değildir. Federasyon ve/veya ilgili resmi kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatörün sorumluluğunda değildir ve katılımcı tarafından karşılanır.

7.10 İşbu şartların kabulü ve kayıt işleminin tamamlanması Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu’na katılım hakkı elde edilmesi için başlı başına yeterli nitelikte değildir. Katılımcının, işbu şartların kabulü ile birlikte bizzat Uluslararası

Kayseri Yarı Maratonu kayıt alanına, organizatör tarafından ilan edilen tarihlerde gelerek, katılım kitini teslim alması ve Organizasyon Kaydı,

Yükümlülük, Risk Ve Tazminat Feragati Sözleşmesi’ni okuyup imzalaması ile katılım hakkı elde edilmiş olur.

Katılımcı, toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Uluslararası Kayseri Yarı

Maratonu Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradesi ile okuduğunu beyan eder.

Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğini taahhüt ederek, yarışmaya kayıt olmaktadır.

Kayıt Onayı

Kayıt onayı Kredi Kartı ve Banka Kartı ile ödemenizi tamamlamanız sonucunda Kayıt Onayı sms veya

E-posta yoluyla gönderilecektir.

 

8.KAYIT ÜCRETLERİ

 

1-HALK KOŞUSU: ÜCRETSİZ olup fınısh noktasından geçen ilk 2000 kişiye katılım madalyası verilecektir.

 

KAYIT ÜCRETLERİ VE GRUP İNDİRİM TUTARLARI

TARİH ARALIĞI

MİN KİŞİ

MAX KİŞİ

İNDİRİM YÜZDESİ

İNDİRİMSİZ BİLET FİYATI 21K-10K

İNDİRİMLİ BİLET FİYATI 21K-10K

01.06.2024 / 30.06.2024

 

 

400 TL

 

 

01.07.2024 / 15.08.2024

25

50

15%

500 TL

51

100

20%

101+

25%

 

16.08.2024 / 16.09.2024

25

50

15%

600 TL

51

100

20%

101+

25%

 

TAKIM HALİNDE KATILIM

SAĞLAYACAK SPORCULARIMIZ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN; 05324731038'i ARAYARAK DETAYLI

BİLGİ ALABİLİRLER.

 

9.KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

 

 "Kategori Değişikliği" işlemi yapılamamaktadır.

 

 

 

 10.KAYITİPTALİ

 

 Herhangi bir sebeple maratona katılmama durumunda kayıt bedeli iade edilmemektedir ve kayıt başkasına devredilememektedir, isim değişikliği yapılamamaktadır.

11.YAŞ SINIRI

22 Eylül 2006 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, erkek ve kadın koşucular 10.193m Koşusu ve Yarı Maratona katılabilir.

***Yaş tasnifi yıl bazında yapılmaktadır.

 

12.MESULİYET VE SİGORTA

 

Maratona katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Maratonu gerçekleştiren Kayseri

Büyükşehir Belediyesi her türlü mesuliyetten muaftır. Buna; kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç gereçler dedahil dir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılımcılar koşuya başlamaları durumunda herhangi bir sağlık engellerinin bulunmadığını beyan etmiş kabul edilirler.

 

 

 

 

13.DİSKALİFİKASYON

 

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle,

Katılımcıyı bu katılım şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; etkinlik öncesinde ya da maratonla ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da

Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya  

Da başka Bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında maratona kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik

Sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme

Yapılmayacaktır. Maratondan diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

 

14.YARIŞ KURALLARI

 

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu “IAAF” kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Yarış ve

guzergâh kontrolü Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından; güzergâhta / bitiş noktasında yer alan resmi hakemler ve tasnif ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim almak zorundadır. Katılımcı dışında kimse kendine ait olmayan kiti teslim alamaz.

Göğüs numarası, ölçüm Cipi ve çanta dağıtımı, koşu öncesi, Cuma ve Cumartesi günlerinde gerçekleşecektir. Göğüs numarası bir başkasına devredilemez. Resmi yarışma(göğüs) numarasının değiştirilmesi diskalifiye nedenidir.

Yarış sabahı göğüs numarası veya Cip dağıtımı / teslimi kesinlikle yapılmayacaktır.

Göğüs numarası kontrolü güzergâhta ve bitiş noktasında resmi hakemler tarafından yapılacaktır. 20.-21.09.2024 tarihinde 09.00 – 20.00 saatleri arası belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile ayni numarada olan bir adet ölçüm Cipi verilecektir. Ölçüm Cipi, ayakkabı bağcıklarına bağlanmalıdır. Ölçüm Cipi olmayan yarışmacının derecesi ölçülemez.

Start Bilgileri

Başlangıç Noktası:

Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Başlangıç Dizilişi:

Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklardır.

Başlangıç zamanları:

08:00 Yarı Maraton Startı

08:00 10 KM Koşusu Startı

09:30 Halk Koşusu Başlangıcı

Başlangıç Noktası

Hizmetleri: Tuvaletler bulunacaktır. Giyinme kabinleri emanet eşya teslim etme hizmetleri başlangıç noktasında sağlanacaktır.

Guzergah Hizmetleri Guzergahta 3.km’den itibaren yaklaşık her 2,5.km’de ihtiyaç noktaları bulunmaktadır. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanmaktadır. Tüm parkurlarda Parkurunda belirlenen noktalarda su ve eğlence noktaları bulunacaktır.

 

 

15.BİTİŞ NOKTASI

 

Cumhuriyet Meydanı 

 

16.BİTİŞ NOKTASININHİZMETLERİ VE KAPANMASI

 

Bütün yarışlar için bitiş noktasının kapanış saati 10.15’tir. Saat 10.15’ten sonra trafik açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler fakat tasnifleri yapılmayacaktır.

Bitiş Noktası Hizmetleri

Gıda paketi, tuvalet, giyinme kabinleri,  tıbbi hizmet çadırı bulunmaktadır. Tasnif sonuçlarına göre ödül töreni yapılacaktır.

17.TASNİF

Ölçüm cipleri ile net zaman ölçümü yapılacaktır. Yarışta, katılımcılara kayıt alanında, kit tesliminde dağıtılacak olan ölçüm cipi geçerli olacaktır. Ölçüm Çipi, kit dağıtım esnasında bildirilen şekilde kullanılmalıdır aksi takdirde tasnif mümkün olmayacaktır. Geçerli bir tasnif gerçekleşebilmesi için koşucuların başlangıç noktası, dönüş noktalarında ve bitiş noktasında bulunan halılar üzerinden geçmeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi Cip dağıtım alanında verilecektir. Göğüs numaraları buruşturulmamalı, katlanmamalı ve yerleri belirlenmiş noktalardan çengelli iğne ile göğüs hizasında tutturulmalıdır.

Göğüs numaraları bir başka koşucu ile değiştirilemez veya başkasına devredilemez.

 

18.SONUÇ LİSTELERİ

 

Sonuçlar 22.09.2024 Pazar günü canlı olarak www.kayseriyarimaratonu.com sitesinde açıklanacaktır.

 

 


19. ÖDÜL

 

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu;

-21K GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİNDEN TÜRK ve YABANCI SPORCULAR

YARARLANABİLECEKLERDİR.

-21K YAŞ GRUPLARI

ÖDÜLLERİNDEN YALNIZCA TÜRK SPORCULAR

YARARLANABİLECEKTİR.

-10K GENEL KLASMAN

ÖDÜLLERİNDEN YALNIZCA TÜRK SPORCULAR

YARARLANABİLECEKTİR.

-10K YAŞ GRUPLARI

ÖDÜLLERİNDEN YALNIZCA TÜRK SPORCULAR

YARARLANABİLECEKTİR. 

21K VE 10K YAŞ GRUPLARINDA DERECEYE GİREN İLK ÜÇ KİŞİ PLAKET VERİLECEKTİR.

***İKİ FARKLI

KATEGORİDE ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLAN SPORCULAR İÇİN AVANTAJLI OLAN KATEGORİ

DEĞERLENDİRİLİR.

***ÖDÜL TÖRENİ

SONRASINDA DERECEYE GİREN SPORCULAR; KİMLİK FOTOKOPİSİ ve ŞAHSA AİT OLAN İBAN

NUMARASI İLE ORGANİZATÖRÜN VERMİŞ OLDUĞU EVRAKI DOLDURMALIDIR. 

20.KATILIMCIYA SUNULACAK HİZMETLER

Madalya

Tişört

Sporcu çantası

Koşu güzergâhında ihtiyaç noktaları

Güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri

Çip tasnifi

Bitiş noktasında sporcu gıda paketi (meyve, meyve suyu, çikolata, su vb.)

21.ÇANTA MUHAFAZA

 

Start öncesi:

Kıyafet çantaları başlangıç noktasında emanet eşya alanında teslim alınacaktır.

Koşu Sonrası:

Kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında teslim edilecektir.

Önemli: Sadece

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonuna katılan sporcuların çantaları teslim alınacaktır.

Kaybolan eşyalardan organizatör sorumlu değildir.

 

22.ÖZEL İÇECEKLER

 

Katılımcıların kendilerine ait özel içecekleri kabul edilmeyecektir.

 

23.SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Tüm güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri bulunacaktır.

Sağlıkla İlgili

Öneriler

Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona katılmamalıdır.

Yarışa, uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yapın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz. Yeterli antrenman, Kondisyon ve sağlık başarılı bir koşu için şarttır. Bu konuda mesuliyet katılımcılara aittir.

 

 

 

 

24.YARIŞ TARİHİ

 

22.09.2024 Pazar

 

25.BAŞVURU TARİHLERİ

 01 Haziran 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasındadır.

(Yarış kontenjanının erken dolması durumunda  kayıtlar otomatik olarak kapanacaktır.)

 

26.SON KAYIT

 

Son Kayıt Tarihi 16 Eylül 2024 saat 20.00’dır.

(Yarış kontenjanının erken dolması durumunda  kayıtlar otomatik olarak kapanacaktır.)

 

/ kayseriyarimaratonu
/ sporaskayseri