×
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Taraflar Genel Bilgi Ve Şartlar: 

Bu sözleşme ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU ORGANİZASYON KOMİTESİ ile SPORCU arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır. 

  1. Sözleşmenin Konusu :

Aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sporcunun ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU'ndan faydalandırılmasıdır. 

3- Genel Koşullar     : 

3.1 Sporcu, kayıt sırasında spor yapmasını engelleyici nitelikte kendisine ve/veya etrafına zarar verebilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını beyan eder.  Sporcunun bu beyanının aksine bir durumun tespiti halinde, hizmet veren, Sporcunun organizasyon ve etkinliklerinin kullanmasını tamamen ya da kısmen kısıtlayabilir veya engelleyebilir. Bu halde Sporcunun gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olması sebebiyle spor organizasyonuna katılımı ORGANİZATÖR tarafından kısmen veya tamamen iptal edilmesi durumunda, SporcuORGANİZATÖR 'den herhangi bir bedel iadesi talebin de bulunamayacaktır.  

3.2 4207 sayılı yasa uyarınca spor organizasyonu yapılan alana ait bütün kapalı ve açık (Spor Tesisi, Tenis Kortu, Halı Saha vb.) tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde doğacak her türlü para cezası sporcudan tahsil edilir.  

3.Sporcu Organizasyona katılım hakkını bir başka sporcuya devredemez. 

3.4 4733 sayılı yasa uyarınca organizasyon alanında alkollü içecek satışı yapılmamakta olup, alan iç ve dış mekânlarında alkollü içki tüketilmesi kesinlikle yasaktır. 

3.5 Sporcuların bu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte ORGANİZASYON KOMİTESİ'nin belirlediği organizasyon kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

3.6 Spor için gerekli kıyafet ve ekipmanlar sporcu tarafından getirilmek zorundadır. 

3.7 Sporcular organizasyondan faydalanırken azami dikkat ve özeni göstermek, sağlanan imkanları özenli dikkatli kullanmak, organizasyonun hijyen kurallarına uymak zorundadır. Organizasyonda bulunan ekipmanlara zarar gelmesi halinde sporcular uğranılan maddi zararı karşılamakla yükümlüdür.  

3.8 Sporcumesafeli satış sözleşmesini imzalayıp organizasyonun tüm imkanlarından faydalanmaya başlayarak, organizasyona gelen sporcuların organizasyon içinde veya çevresinde yaralanmaları veya incinmelerinden doğan hasar ve zarardan şu anki ve gelecekteki bilinen-bilinmeyen, umulan-umulmayan ve sporcuların organizasyonumuzu kullanmalarından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalarda veya dava nedenlerinden, organizasyonumuz kasti veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, işletme idaresini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve bunu ibra etmiştir. 

3.9 Sporcular, bu kurallara ve daha sonradan belirlenecek kurallara aykırı hareket etmesi, çalışan personelin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer sporcuları engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, organizasyonumuza ve diğer sporculara ait malzemenin, organizasyon için kullanılan bütün alet, araç ve ekipmanların uygunsuz kullanımı veya sporcuların, personelin, organizasyonun veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunması durumunda kaba ve argo dil kullanması, diğer sporcu ve organizasyon çalışanlarını rahatsız etmesi, çalışan personel veya sporcuların hakkında asılsız ithamlarda bulunması gibi nedenlerden dolayı ORGANİZATÖR, vakanın durumuna göre ücret iadesi yapılmaksızın iptal edebilir ve sporcuya kazandığı ödül verilmeyecektir. Organizasyonumuz kullanım haklarının bu sebeple askıya alınması halinde, sporculara herhangi  bir  bedel  iadesi yapılmaz. Yapılan bütün işlemlerde belge ibrazı şarttır. 

 

/ kayseriyarimaratonu
/ sporaskayseri