×
ŞARTLAR VE KURALLAR

1.KAYIT VE KATILIM ŞARTLARI

          1.UYGUNLUK

Bireysel veya takım halinde, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na kayıt olan kişiler işbu sözleşmeye konu olan kayıt işlemini gerçekleştirerek Katılım Şartlarını kabul ve beyan etmektedirler. Bu bağlamda:

1.1 12 Eylül 2003 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve profesyonel koşucular 10K ve Yarı Maratona katılabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda, sağlık raporu talep edebilir.

1.2 Yukarıdaki yaş sınırı, Organizatör tarafından özel izin verilerek katılım hakkı elde eden, tekerlekli sandalye kullanarak yarışacak katılımcılar için de geçerlidir.

1.3 Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu tutulamaz.

1.4 Etkinlik katılım hakkını gösterir; bilet ve veya kayıt, katılımcı gerçek kişi başına birden fazla olamaz.

1.5 Organizatör, Katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir. Organizatör’ün bu durumda katılımcıyı diskalifiye etme ve alana almama hakkı saklıdır.

1.6 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt ve veya bilet satış tarihlerinde, iptal ve iade koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böylesi durumlarda; katılımcılara, www.kayseriyarimaratonu.com sayfasından bilgi verilecektir.

1.7 Özel Kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www.kayseriyarimaratonu.com ‘da zamanında duyurulacak şekilde, bir minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar. Organizatör, belirlenen minimum katılımcı sayısının altında kalınması halinde İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nu iptal etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilecektir.

1.8 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.

2.KAYIT VE KATILIM

2.1 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.kayseriyarimaratonu.com adresine başvurulur. Bilet/Kayıt belgesinde bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri katılımcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılmasında kullanılacaktır.

2.2 Aşağıda bulunan veriler , www.kayseriyarimaratonu.com ’da yer alan katılımcı listelerinde ve sonuçlarda maksimum 5 yıl süre ile yayınlanacaktır: Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (belirtilmişse). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.kayseriyarimaratonu.com ‘da duyurulacaktır.

2.3 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.

2.4 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

3.KAYIT VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

3.1 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılım, www.kayseriyarimaratonu.com adresinden, kredi kartı veya banka kartı kullanılarak tahsil edilecek katılım ücreti ile sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra, Kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeleriniz, yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış mesafelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile İstikbal İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılamamanız durumunda, hiçbir sebeple katılım bedeli geri ödenmez. Katılımcı; ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartlarını temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.

3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi(İlgili yıla ait bilet satışının başladığı tarihten, satışların kapatıldığı tarihe) sırasında katılım bedelini herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılan katılımcının hiçbir sebep ile, katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatörün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.

3.4 Katılım bedelinin yegâne karşılığı Göğüs Numarası, Süre Ölçüm Çipi ve İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılım hakkıdır.

3.5 Yarışın birincisi ve diğer başarı derecelerine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar organizatöründür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatörün, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.

3.6 Ödül kazanan katılımcı, Organizatörün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün) içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif kazanan belirleme hakkını saklı tutar.

4.ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

4.1 Organizatör Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.kayseriyarimaratonu.com ‘da yayınlanacaktır.

4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nun tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na bağlantılı olarak sunulan imkânları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.

4.3 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda etkinlik öncesinde ya da İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

4.4 Katılımcı organizatörün yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler (rüzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizatörün kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizatörün, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini kabul eder.

5.HAKLARIN VERİLMESİ

5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.

5.2 Organizatör; İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.

5.3 Organizatörün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerinizi, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul edersiniz.

6.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI

6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı isminizle bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.

6.2 Organizatör’ün global ölçekteki çalışmaları dolayısıyla; kişisel verilerinizi, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülkeniz dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı amaçlar için, gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nun tamamlanmasından sonraki 5 yıllık süreyi de kapsamaktadır.

6.3 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir. Kazanmaları ve/veya dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, Soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.

6.4 Organizatör ve yüklenicileri, katılımcılarla İstikbal Kayseri Yarı Maratonu veya diğer ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcının herhangi bir anda bu Kişisel Verilerin tamamen ya da kısmen değiştirilmesini, anonimleştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini, değiştirilmesini ve/veya anonimleştirilmesini sağlayacaktır.

7.SON HÜKÜMLER

7.1 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Çip, koşu göğüs numarasının kaybedilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.

7.2 Katılımcı herhangi bir sebeple ve herhangi bir yetkili tarafından diskalifiye edilirse, Organizatörün bu durumu yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.3 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirleyerek katılım kararı verir. Organizatör, Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.

7.4 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatörü bağlamaz. Bir katılımcının; İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili eylemleri yerine getirirken, kendini sakatlaması halinde, Organizatör sorumlu değildir. Organizatör; gerekli gördüğü hallerde, katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda katılımcıya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar, Organizatörün sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından karşılanır.

7.5 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatörün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.

7.6 Organizatörün ve Yarış Personeli üyelerinin talimatlarına uymak zorunludur. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nun düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’ndan yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımınızla birlikte; siz ve sizle ilgili tüm nedenler; hiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Organizatörün, Yarış Personelinin ya da işbirliği ortaklarının, eğer yaralanırsanız; hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit edersiniz. Sizden kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatörün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.

7.7 Organizatör yarış ile alakalı mesafe farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Katılımcı, kendi ve diğer herkesin iyiliği için Organizatörün yarışma ve güvenlik kurallarına uymayı kabul eder. Organizatör veya onun Yarış Personeli herhangi bir anda ilgilinin katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu alanında park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.

7.8 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.

7.9 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilgili tüm resmi kurumlarda gelebilecek ek lisans bedelleri ve/veya Sporcu Sigorta Bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dâhil değildir. Federasyon ve/veya ilgili resmi kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatörün sorumluluğunda değildir ve katılımcı tarafından karşılanır.

7.10 İşbu şartların kabulü ve kayıt işleminin tamamlanması İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılım hakkı elde edilmesi için başlı başına yeterli nitelikte değildir. Katılımcının, işbu şartların kabulü ile birlikte bizzat İstikbal Kayseri Yarı Maratonu kayıt alanına, organizatör tarafından ilan edilen tarihlerde gelerek, katılım kitini teslim alması ve Organizasyon Kaydı, Yükümlülük, Risk Ve Tazminat Feragati Sözleşmesi’ni okuyup imzalaması ile katılım hakkı elde edilmiş olur.

Katılımcı, toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradesi ile okuduğunu beyan eder.

Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğini taahhüt ederek, yarışmaya kayıt olmaktadır.

          Kayıt Onayı

Kayıt onayı Kredi Kartı ve Banka Kartı ile ödemenizi tamamlamanız sonucunda Kayıt Onayı sms veya e-posta yoluyla gönderilecektir. 

8.KAYIT ÜCRETLERİ

           HALK KOŞUSU : ÜCRETSİZ

                                                  10K KOŞUSU

TARİH ARALIĞI

KAYIT ÜCRETİ

01.03.2021 / 31.05.2021

50 TL

01.06.2021 / 31.07.2021

65 TL

01.08.2021 / 10.09.2021

75 TL

 

                                                  21K KOŞUSU

 

TARİH ARALIĞI

KAYIT ÜCRETİ

01.03.2021 / 31.05.2021

70 TL

01.06.2021 / 31.07.2021

85 TL

01.08.2021 / 10.09.2021

100 TL

 

 

GRUP HALİNDE KATILIMLARDA UYGULANACAK İNDİRİM TUTARI

TARİH ARALIĞI

MİN KİŞİ

MAX KİŞİ

İNDİRİM YÜZDESİ

İNDİRİMSİZ BİLET FİYATI 10K

İNDİRİMSİZ BİLET FİYATI 21K

10K İNDİRİMLİ BİLET FİYATI

21K İNDİRİMLİ BİLET FİYATI

01.03.2021 / 31.05.2021

25

50

10%

50 TL

70 TL

45 TL

63 TL

51

100

15%

42.5 TL

59.5 TL

101+

20%

40 TL

56 TL

 

01.06.2021 / 31.07.2021

25

50

10%

65 TL

85 TL

58.5 TL

76.5 TL

51

100

15%

55.25 TL

72.25

101+

20%

52 TL

68 TL

 

01.08.2021 / 10.09.2021

25

50

10%

75TL

100TL

67.5 TL

90 TL

51

100

15%

63.75 TL

85 TL

101+

20%

60 TL

80 TL

 TAKIM HALİNDE KATILIM SAĞLAYACAK SPORCULARIMIZ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN; 05496960038'i ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALABİLİRLER.

9.KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

"Kategori Değişikliği" işlemi yapılamamaktadır. 

10.KAYIT İPTALİ

Herhangi bir sebeple maratona katılmama durumunda kayıt bedeli iade edilmemektedir ve kayıt başkasına devredilememektedir, isim değişikliği yapılamamaktadır.

11.YAŞ SINIRI

12 Eylül 2003 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, erkek ve kadın koşucular 10 Km Koşusu ve Yarı Maratona katılabilir.

12.MESULİYET VE SİGORTA

Maratona katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Maratonu gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi her türlü mesuliyetten muaftır. Buna; kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç gereçler de dahildir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılımcılar koşuya başlamaları durumunda herhangi bir sağlık engellerinin bulunmadığını beyan etmiş kabul edilirler.

13.DİSKALİFİKASYON

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, katılımcıyı bu katılım şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; etkinlik öncesinde ya da maratonla ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında maratona kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Maratondan diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

14.SINIFLANDIRMA

Sınıflandırma Maraton ve Yarı Maraton için geçerlidir. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı,  35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş kategorilerine göre değerlendirme yapılacaktır. 10 km koşusunda yaş kategorisine göre tasnif yapılmayacaktır.

15.YARIŞ KURALLARI

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu “IAAF” kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Yarış ve güzergâh kontrolü Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından; güzergâhta / bitiş noktasında yer alan resmi hakemler ve tasnif ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim almak zorundadır. Katılımcı dışında kimse kendine ait olmayan kiti teslim alamaz.

Göğüs numarası, ölçüm çipi ve çanta dağıtımı, koşu öncesi, Cuma ve Cumartesi günlerinde gerçekleşecektir. Göğüs numarası bir başkasına devredilemez. Resmi yarışma(göğüs) numarasının değiştirilmesi diskalifiye nedenidir.

Yarış sabahı göğüs numarası veya çip dağıtımı / teslimi kesinlikle yapılmayacaktır.

Göğüs numarası kontrolü güzergâhta ve bitiş noktasında resmi hakemler tarafından yapılacaktır. 10-11.09.2021 tarihinde 11.00 – 18.00 saatleri arası belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile ayni numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecektir. Ölçüm çipi, ayakkabı bağcıklarına bağlanmalıdır. Ölçüm çipi olmayan yarışmacının derecesi ölçülemez.

          Start Bilgileri

Başlangıç Noktası: Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Başlangıç Dizilişi: Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklardır.

Başlangıç zamanları:

08:00 Yarı Maraton Startı

08:15 10 KM Koşusu Startı

08:30 Halk Koşusu Başlangıcı

Başlangıç Noktası Hizmetleri: Tuvaletler bulunacaktır. Giyinme kabinleri emanet eşya teslim etme hizmetleri başlangıç noktasında sağlanacaktır.

          Güzergah Hizmetleri

Toplam 15 ihtiyaç noktasının bulunacağı güzergâhta 3.km’den itibaren yaklaşık her 2,5.km’de ihtiyaç noktaları bulunmaktadır. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanmaktadır. 10K Parkurunda ve Halk Koşusu Parkurunda belirlenen noktalarda su ve eğlence noktaları bulunacaktır

16.BİTİŞ NOKTASI

Anadolu Harikalar Diyarı Melikgazi/KAYSERİ

17.BİTİŞ NOKTASININ HİZMETLERİ VE KAPANMASI

Bütün yarışlar için bitiş noktasının kapanış saati 12.00’dır. Saat 12.00’ten sonra trafik açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler fakat tasnifleri yapılmayacaktır.

          Bitiş Noktası Hizmetleri

Meyve, içecek, simit, tuvalet, giyinme kabinleri ve Anadolu Harikalar Diyarında bulunan; Buz Pisti, Su-Kay Park, Tenis Kortları, Halı Sahalar, Basketbol Sahaları, Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi, Okçuluk, Plaj Voleybolu, Futbolu ve son olarak Etno Spor hizmetleri ücretsiz olarak bitiş noktasında bulunmaktadır. Alanda tıbbi hizmet çadırı bulunmaktadır. Tasnif sonuçlarına göre ödül töreni yapılacaktır.

          Toplama Aracı

Son koşucunun arkasından ilerler.

18.TASNİF

Ölçüm çipleri ile net zaman ölçümü yapılacaktır. Yarışta, katılımcılara kayıt alanında, kit tesliminde dağıtılacak olan ölçüm çipi geçerli olacaktır. Ölçüm Çipi, kit dağıtım esnasında bildirilen şekilde kullanılmalıdır aksi takdirde tasnif mümkün olmayacaktır. Geçerli bir tasnif gerçekleşebilmesi için koşucuların başlangıç noktası, dönüş noktalarında ve bitiş noktasında bulunan halılar üzerinden geçmeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi çip dağıtım alanında verilecektir. Göğüs numaraları buruşturulmamalı, katlanmamalı ve yerleri belirlenmiş noktalardan çengelli iğne ile göğüs hizasında tutturulmalıdır. Göğüs numaraları bir başka koşucu ile değiştirilemez veya başkasına devredilemez.

19.SONUÇ LİSTELERİ

Sonuçlar 13.09.2021 Pazartesi tarihinden itibaren www.kayseriyarimaratonu.com sitesinde açıklanacaktır.

20.KATILIMCIYA SUNULACAK HİZMETLER

  • Madalya
  • Tişört
  • Sporcu çantası
  • Koşu güzergâhında ihtiyaç noktaları
  • Güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri
  • Çip tasnifi
  • Bitiş noktasında sporcu gıda paketi (meyve, meyve suyu, çikolata, su vb.)
  • Anadolu Harikalar Diyarı Tesislerinden etkinlik günü ücretsiz yararlanılacaktır.

21.ÇANTA MUHAFAZA

Start öncesi: Kıyafet çantaları başlangıç noktasında emanet eşya alanında teslim alınacaktır. 

Koşu Sonrası: Kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri yanında teslim edilecektir.

Önemli: Sadece İstikbal Kayseri Yarı Maratonuna katılan sporcuların çantaları teslim alınacaktır. 

Kaybolan eşyalardan organizatör sorumlu değildir.

22.ÖZEL İÇECEKLER

Katılımcıların kendilerine ait özel içecekleri kabul edilmeyecektir.

23.SAĞLIK HİZMETLERİ

Tüm güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri bulunacaktır.

          Sağlıkla İlgili Öneriler

Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona katılmamalıdır. Yarışa, uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yapın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz. Yeterli antrenman, kondisyon ve sağlık başarılı bir koşu için şarttır. Bu konuda mesuliyet katılımcılara aittir.

24.YARIŞ TARİHİ

12.09.2021 Pazar

25.BAŞVURU TARİHLERİ

1 Mart 2021 ile 09 Eylül 2021 tarihleri arasındadır.

(Yarış kontenjanının erken dolması durumunda  kayıtlar otomatik olarak kapanacaktır.)

26.SON KAYIT

Son Kayıt Tarihi 09 Eylül 2021 saat 20.00’dır.

(Yarış kontenjanının erken dolması durumunda  kayıtlar otomatik olarak kapanacaktır.)

27.SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Maske ile mi koşacağım?

 Hedefinizi yürüyerek tamamlamak istemeniz halinde maske takma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Koşarken ağız ve burunla etkili nefes alıp verebiliyor olmanız çok önemlidir. Koşu alanına mutlaka maskeniz ile gidiyor olmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması’nda koşanlar için maske takma zorunluluğu olmadığı açıkça belirtilmiştir

2.Madalyamı tişörtümü nereden ve ne zaman teslim alacağım?

Madalyanızı bitiş çizgisinden sonra, tişörtünüzü kit dağıtım alanında alacaksınız.

3.Türkiye’de yaşamıyorum yine de maratona katılabilir miyim?

Katılım sağlayıp sizde bizimle maraton heyecanını yaşayabilirsiniz

4.Kategori değişikliği yapabilir miyim?

Kategoriler arasında kayıt yaptırdıktan sonra geçiş yapmanız mümkün değildir

5.Koşu kitimi yerime başkası alabilir mi?

Koşu kitini şahsınız dışından herhangi biri teslim alamaz.

6.Engelliyim koşuya katılabilir miyim?

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nda sizde bizimle koşu heyecanına ortak olabilirsiniz.

7.Kayıt olduğum halde maratona katılamadım yine de madalya tişört alabilir miyim?

Kişisel olarak kit dağıtım günü olan 8-9-10-11 Eylül 2021 tarihinde kayıt yaptırıp maratona katılmamanız halinde kitinizi alabilirsiniz.

8.Toplu katılımda indirim tanımlıyor musunuz?

25-50 kişi arasında %10

51-100 kişi arasında %15

101 ve üzeri  %20 olarak indirim sağlanacaktır.

TAKIM HALİNDE KATILIM SAĞLAYACAK SPORCULARIMIZ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN; 05496960038'i ARAYARAK DETAYLI BİLGİ ALABİLİRLER.

9.Diskalifiye süresi ne kadar?

Bütün kategoriler için parkur kapanış saati 12: 00’dir. Bu saatten sonra parkur trafiğe açılacağı için kaldırımdan koşarak veya yürüyerek parkuru tamamlayabilirsiniz.

10.Koşuyu tek seferde mi bitirmeliyim?

Koşu esnasında ufak ihtiyaç molaları verebilirsiniz fakat koşunuza başladığınız an itibariyle belirlediğiniz parkuru tamamlamanız gerekmektedir.

11.Koşu sonrası ikramlarınız, hediyeleriniz olacak mı?

Ödüllerimiz dereceye giren sporcularımıza, ikramlarımız bütün katılımcılarımız için olacaktır.
/ kayseriyarimaratonu
/ sporaskayseri