×
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI

6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı isminizle bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız.

 

6.2 Organizatör’ün global ölçekteki çalışmaları dolayısıyla; kişisel verilerinizi, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülkeniz dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile bağlantılı amaçlar için, gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’nun tamamlanmasından sonraki 5 yıllık süreyi de kapsamaktadır.

6.3 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir. Kazanmaları ve/veya dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, Soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.

6.4 Organizatör ve yüklenicileri, katılımcılarla İstikbal Kayseri Yarı Maratonu veya diğer ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcının herhangi bir anda bu Kişisel Verilerin tamamen ya da kısmen değiştirilmesini, anonimleştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini, değiştirilmesini ve/veya anonimleştirilmesini sağlayacaktır.

/ kayseriyarimaratonu
/ sporaskayseri