×
KAYIT VE KATILIM

2.1 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.kayseriyarimaratonu.com adresine başvurulur. Bilet/Kayıt belgesinde bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri katılımcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılmasında kullanılacaktır.

2.2 Aşağıda bulunan veriler , www.kayseriyarimaratonu.com ’da yer alan katılımcı listelerinde ve sonuçlarda maksimum 5 yıl süre ile yayınlanacaktır: Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (belirtilmişse). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.kayseriyarimaratonu.com ‘da duyurulacaktır.

2.3 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu’na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.

2.4 İstikbal Kayseri Yarı Maratonu öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

/ kayseriyarimaratonu
/ sporaskayseri